Apartman yöneticisi seçimi, apartman sakinleri tarafından belirli bir süreçle yapılır. Bu süreç, apartmanın yönetim kurulu veya sakinler kurulu tarafından yönlendirilir ve genellikle şu adımları içerir:

1. Toplantı Düzenleme:

  • Yönetici seçimi için bir toplantı düzenleyin. Bu toplantıya apartmanın tüm sakinleri davet edilmelidir.

2. Adaylar İçin Başvurular:

  • Apartman sakinlerine yönetici adayları için başvuruları kabul etmeleri için bir süre verin. Adaylar, kendilerini ve neden yönetici olmak istediklerini açıklayan bir başvuru sunmalıdır.

3. Adayların Tanıtımı:

  • Başvurular toplandıktan sonra, adayların kendilerini tanıttığı bir oturum düzenleyin. Her aday, apartman sakinlerine neden yönetici olmaya uygun olduğunu ve nasıl katkı sağlayabileceğini açıklayabilir.

4. Oylama:

  • Toplantıda, sakinlerin gizli oylama yapmasına izin verin. Her sakin, yönetici adaylarından birine oy vermelidir.

5. Sonuçların Açıklanması:

  • Oylar sayıldıktan sonra, seçilen yeni apartman yöneticisi ilan edilir. Adaylar ve sakinler, sonuçları öğrenirler.

6. Görev Süresi ve Sorumluluklar:

  • Apartman yöneticisinin görev süresi belirlenir. Genellikle, belirli bir süre için (örneğin, bir yıl) seçilen yöneticiler, bu süre sonunda yeniden seçilebilirler. Ayrıca, yöneticinin sorumlulukları ve yetkileri net bir şekilde tanımlanmalıdır.

7. Yönetim Anlaşması:

  • Yeni seçilen apartman yöneticisi ile bir yönetim anlaşması yapın. Bu anlaşma, yöneticinin sorumluluklarını, maaşını (varsa), raporlama gereksinimlerini ve iş akışını düzenler.

Yönetici seçimi süreci apartmanın büyüklüğüne, yerel düzenlemelere ve sakinlerin tercihlerine bağlı olarak değişebilir. Bazı apartmanlar, profesyonel yönetim şirketlerini işe alarak yönetici seçimi sürecini kolaylaştırabilirler. Bu şirketler, profesyonel yöneticileri görevlendirmek ve yönetim işlerini yürütmek konusunda deneyime sahiptirler.