Apartman yöneticisinin görevleri, Kat Mülkiyeti Kanunu ve apartmanın yönetim planına göre değişebilir, ancak genel olarak şunları içerebilir:

 1. Apartmanın Genel İdaresi:

  • Apartmanın günlük işleyişini yönetmek ve düzenlemek.
  • Ortak alanların temizliğini ve bakımını sağlamak.
 2. Yasal Temsil:

  • Apartmanı yasal olarak temsil etmek ve kat malikleri adına hareket etmek.
 3. Toplantı Düzenleme:

  • Yıllık veya gerektiğinde toplantılar düzenleyerek kat malikleri arasında iletişimi teşvik etmek.
  • Toplantı gündemlerini hazırlamak ve kat maliklerine iletmek.
 4. Aidat Toplama:

  • Kat maliklerinden aylık veya dönemlik aidatların tahsil edilmesini sağlamak ve bu kayıtları tutmak.
 5. Bütçeleme:

  • Yıllık bütçe hazırlamak ve kat maliklerine sunmak.
  • Bütçe, apartmanın gelirlerini ve giderlerini belirler.
 6. Bakım ve Onarım:

  • Apartmanın bakımını ve onarımını organize etmek.
  • Acil durumlar ve rutin bakım işleri için gereken işleri planlamak.
 7. Güvenlik Yönetimi:

  • Apartmanın güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak.
  • Güvenlik ekipmanlarını (örneğin, kamera sistemi) işletmek ve güncellemek.
 8. Yasal Uyumluluk:

  • Apartmanın yasal düzenlemelere ve Kat Mülkiyeti Kanunu'na uygun şekilde işlemesini sağlamak.
  • İlgili yerel yasalara ve yönetmeliklere uymak.
 9. İletişim ve İkametgah:

  • Kat malikleri ile düzenli iletişim sağlamak.
  • Kat maliklerinin adreslerini güncel tutmak ve iletişim bilgilerini korumak.
 10. Yasal İşlemler:

  • Hukuki sorunların çözümü için avukat veya danışmanlarla işbirliği yapmak.
  • Kat malikleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak.
 11. Dokümantasyon ve Kayıt Tutma:

  • Apartmanın tüm kayıtlarını, belgelerini ve dökümantasyonunu düzenlemek ve korumak.
  • Toplantı tutanakları, bütçe kayıtları ve benzeri belgeleri saklamak.

Apartman yöneticisinin görevleri, apartmanın büyüklüğüne, karmaşıklığına ve yönetim planına göre değişebilir. Kat malikleri ile iyi bir iletişim, şeffaflık ve etkili yönetim, apartmanın sorunsuz işlemesi için önemlidir. Bu nedenle, apartman yöneticisi sakinlerle iyi bir ilişki sürdürmelidir.