Site yönetimine mahkemece yönetici atanması genellikle aşağıdaki nedenlere dayanabilir:

 1. Yönetim Sorunları:

  • Site yönetimiyle ilgili ciddi sorunlar, sakinler arasında anlaşmazlıklar veya usulsüzlükler yaşandığında mahkemeye başvurulabilir.
 2. Toplantı ve Karar Almada Sorunlar:

  • Yönetim kurulu toplantılarında veya önemli kararlarda kat malikleri arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda mahkeme devreye girebilir.
 3. Hukuki İhtilaflar:

  • Hukuki ihtilaflar, örneğin apartmanın bakımı veya güvenliği gibi konularda çıkarsa ve taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, mahkeme müdahale edebilir.
 4. Denetim ve Hesap Verebilirlik Sorunları:

  • Yönetici tarafından yapılan harcamalar veya hesaplarla ilgili şeffaflık sorunları yaşandığında, kat malikleri mahkemeye başvurabilir.
 5. Yönetici Görevini Yerine Getirmeme Durumu:

  • Yönetici, görevlerini yerine getirmeme veya sorumluluklarına uyum sağlamama durumunda mahkeme devreye girebilir.

Mahkeme, bu tür durumlarda genellikle aşağıdaki adımları takip eder:

 1. Dava Başlatma:

  • Mağdur kat malikleri veya yönetim kurulu, mahkemeye başvurarak hukuki bir süreç başlatır.
 2. İnceleme ve Delil Toplama:

  • Mahkeme, tarafların iddialarını inceleyerek delilleri değerlendirir.
 3. Tarafları Dinleme:

  • Mahkeme, tarafların görüşlerini ve savunmalarını dinler.
 4. Karar:

  • Mahkeme, yapılan incelemeler ve deliller doğrultusunda bir karar verir. Bu karar, yönetici atanması, mevcut yöneticinin görevden alınması veya yönetim düzenlemelerini içerebilir.
 5. Yönetici Atanması:

  • Mahkeme, gerektiğinde bağımsız bir yönetici atanmasına karar verebilir. Bu atanan yönetici, mahkeme kararına uygun olarak site yönetimini devralır.

Bu tür durumlar genellikle taraflar arasında olumsuz bir etki bırakabilir ve bu nedenle bir apartman yönetimi, uygun iletişim ve yönetim stratejileriyle bu tür sorunları en aza indirmeye çalışmalıdır.